Marka:Kim Psikoloji
Puan:300,00
Bizdeki Fiyatı: 300,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı: 354,00 TL

NİÇİN KİM PSİKOLOJİ

ruh sağlığı bir ekip hizmetidir

ruh sağlığı bir ekip hizmetidir

Kim Psikoloji Danışmanlık Merkezinde alanlarında ihtisas sahibi psikiyatrist, psikolog, pedagog, özel eğitim ve sosyal hizmet uzmanları çalışmaktadır. İnsan hayatının farklı gelişim dönemlerinde ve çeşitli problem alanlarında destek veren tüm ihtisas alanlarından uzmanlarla bir kadro kurduk. Öncelikle ruh sağlığı ile ilgili hizmet alanları belirledik sonrasında bu branşlarda nitelikli ve kaliteli hizmet verebilecek hocaları kadroya davet&dahil ettik. Kurumumuzdan randevu almak istediğinizde yakınmanızla ilgili uzmana yönlendirilirsiniz. Çünkü bir uzmanın her alanda ihtisas sahibi olmasının mümkün değildir, nitelikli ve kaliteli hizmet için branş uzmanından aldığınız destek, hizmet tedavi ve terapi sürecini daha kısaltacağı gibi iyileşmenin kalıcı olmasına da hizmet edecektir.

profesyonel hizmet

profesyonel hizmet

Psikolojik destek talebiyle bir kişi bize başvurduğunda ilişkileri için aile ve çift terapistinden, çocukları çocukları için çocuk psikologlarından, gerektiğinde psikiyatrik muayene ve tedaviden kurumumuz bünyesinde faydalanabilmektedir. Herhangi bir psikolojik desteğe veya teste ihtiyaç duyulduğunda başka kurumlara havale etmeye gerek olmaksızın kurum içerisinde tüm danışmanlık, terapi, muayene ve tedavi hizmetlerini sunmaktayız. Ayrıca kurum içerisinde uzmanlar arası mesleki konsültasyonla problemlerinize daha etkili çözümlere kavuşması mümkün olabilmektedir. Bu da sizlere zaman tasarrufu, ekonomik katkı ve konfor sağlayacaktır.

Merkezimiz pazar günü hariç saat 09:00-21:00 arasında geniş bir zaman diliminde hizmet sunduğu için sizin programınıza uygun bir randevu alabilmeniz daha olasıdır.

Aynı branşta hizmet veren uzman sayımız çok olduğu için hızlı randevu verilebilmektedir.

Merkezimizin ulaşımı kolaydır. Tarifi basittir. Toplu ulaşımın araçlarıyla da merkezimize ulaşmak çok kolaydır. Otoparkımız mevcuttur.

Şehir içinde bir merkez olmasına rağmen bahçesinden içeri girer girmez sizi görsel bir şölenle büyüleyecektir. Değişimin izlerini attığınız ilk adımlarda hissedebileceğiniz doğa güzelliği ile sizi kucaklayacaktır.

Merkezimizde bireysel destek hizmetlerinin yanında sanatla terapi, yaratıcı psikodrama, psikodrama vb grup terapileri de uygulanmaktadır. Bunlarla birlikte çeşitli psikolojik kitapların oyuncakların ve materyalleri inceleyebileceğiniz çok zengin bir kütüphaneyle tanışma şansına sahip olabileceksiniz.

Bilimsel, profesyonel, kalıcı, konforlu, prestijli, samimi bir hizmet için bizi tercih edebilirsiniz.

samimi ve güven dolu bir ilişki

samimi ve güven dolu bir ilişki

Problemlerimizi bir arkadaşımızla paylaşmak yerine bir profesyonele danışmak arasındaki fark nedir?

Her insan gibi; zaman zaman zor günler geçirebiliriz ve bu dönemlerde bütün ihtiyacımız iyi bir arkadaşın bizi dinlemesi, anlaması ve yanımızda olup destek vermesi olabilir. Fakat sorunlarımız daha ciddi bir problemden kaynaklandığında arkadaşımızın bizi yargısızca dinleyebilmesi imkansız hale gelebilir. En iyi arkadaşımız bile bu sorunlar karşısında bizi neşelendirmeye yada aynı sorunu tekrar tekrar konuşmamızdan rahatsızlık duymaya başlayabilir.

Bir profesyonelle görüşmeniz size; duygu ve düşüncelerinizden dolayı yargılanmadan güvenli bir ortam içinde problemlerinizi incelemenize imkan sağlar. Bir Pedagog, Psikolog veya Psikiyatrist; sizin veya çocuğunuzun gizli kalmış sorunlara inebilir ve yaşadığınız bu problemleri neden yaşadığınızı, nasıl değiştirebileceğinizi söyleyebilir ve aşmanız gereken süreçleri geçirmenize destek olabilir.

psikolojik yardım ve destek için

psikolojik yardım ve destek için

Psikolojik Destek veya Psikolojik Danışmanlık Nedir?

İnsanoğlu sadece doku, hücre ve organlardan meydana gelmiş biyolojik bir organizma değil, aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. İnsan psikolojisi ise ana hatlarıyla duygu, düşünce ve davranışlardan meydana gelmektedir. Uzun ve zorlu yaşam süreci içersinde herkes fizyolojik olarak hastalanabileceği gibi sözü edilen bu alanlarda bazı sorunlar da yaşayabilir. Bunlara kısaca “psikolojik problemler” diyoruz.

Psikolojik yardım; psikolojik olarak herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kişilere birebir olarak sunulan, ortalama 45 – 50 dakika süren, ihtiyaca göre ve seanslar halinde belli süre devam eden, tamamen iletişime, bilimsel bilgiye ve bazı tekniklere dayanan bir yardım biçimidir. Bu yardım türü büyük ölçüde bir süreç işidir, tamamen insan odaklı bir destek hizmetidir.

Psikolojik yardım genel olarak farkındalık oluşturmaya ve/veya yönlendirmeye dayanan psikolojik danışmanlık; boşanma, sevilen kişi kaybı, kronik hatalıklar gibi zor ve sıkıntılı dönemlerde sunulan, dolayısı ile daha uzun süreli olarak yürütülen psikolojik destek ve çözümlemeyi / sağaltımı amaçlayan psikolojik tedavi olmak üzere üçe ayrılır. Bu yardımda uzmana güven, karşılıksız kabul, saygı, empati, etkili dinleme, zaman ve danışanın / hastanın aktif katılımı esastır. Psikolojik yardımda başarı sadece uzmanın bireysel niteliklerine (bitirdiği üniversite, bilgisi, yeteneği, tecrübesi gibi) değil; hastanın ya da danışanın sürece katılım derecesine de bağlıdır.

Bu sistematik ve yapılandırılmış görüşmeler (terapi ya da danışma) süresince uzman danışana yardımcı olmaya, onun sırlarını kendi sırlarından önde tutmaya / korumaya, mahremiyetine saygı göstermeye, onu hiçbir sorunu dolayısı ile ayıplamamaya ve eleştirmemeye, yardım sunduğu kişiyi kendi bakış açısına göre yargılamamaya, sahip olduğu tarafsız bakış açısını sonuna dek muhafaza etmeye mesleki ve etik anlayışı gereği söz vermiştir. Bu aynı zamanda mesleğine ve kendisine duyduğu saygının da bir gereğidir. Ayrıca bunlara dikkat etmek kanuni bir zorunluluktur.

her zaman yanınızdayız

her zaman yanınızdayız

Sözü edilen yardım sürecinde diğer bütün yardım türlerinde olduğu gibi sonuç açısından kesin ve yüzde yüz bir güvence verilemez. Sunulan yardımın başarısı yaşanılan sorunun türüne, bu sorunun şiddetine, uygulanan yardım prosedürünün niteliğine, hastanın beklentilerine ve sürece katılımına (ve daha başka faktörlere) bağlı olarak değişir. Literatürde, diğer yardım türlerinde olduğu gibi psikolojik yardımın da yetersiz kaldığı vaka örnekleri mevcuttur. Ancak bu hizmetin danışan için mahzurlu bir yanı yoktur. Yani bu hizmetle hasta / danışan her zaman için sorunlarını çözemeyebilir ancak en ufak bir kayba uğramaz. Diğer bir deyimle tamamen doğal bir yaklaşımdır, herhangi bir yan etkisi yoktur.

Başvuran kişi en azından (yüzde yüz sonuç alamadığında dahi) hayatında bir defa olsun mahrem bir mekanda, tam bir güven duygusu içinde, yeterli bir süre boyunca, uzman olan bir kişiyle sorunlarını bütün açıklığıyla konuşarak paylaşabilir; kendisine, sorunlarına, bu sorunların nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin daha sağlıklı bir bakış açısı kazanabilir. Bazı bilimsel yol ve yöntemler öğrenebilir, bunu o an için olmasa bile yaşamının ileriki dönemlerinde kullanabilir.

O bakımdan bu yardım yaklaşımı bir çözümleme meşguliyeti olduğu kadar bireysel nitelikli bir eğitim faaliyeti olarak da düşünülebilir. Böylece kişi az ya da çok, “en alt” ile “yüzde yüz” arasında değişen düzeylerde ama mutlaka bir fayda görme imkanını yakalamış, yardım için üzerine düşeni yapmış, dolayısı ile iyileşmeyi hak etmiş olur. Çünkü iyileşmek, hak etmektir. Hak etmek ise üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle, bunun için bir şeyler yapmakla, doğru yönde ve gayretli adımlar atmakla, sorunun gerektirdiği mücadeleyi vermekle olmaktadır.

Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.

Kim Psikoloji Danışmanlık Merkezi

0216 428 75 46

Aile Değerlendirme Ölçeği

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği

Aile Kabul Ve Reddetme Ölçeği

Aile Sorunları Skalası

Aile Tutum Ölçeği

Aile Yapısını Değerlendirme Aracı

Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği

Alexander Pratik Yetenek Testi

Algılanan Aile Desteği Ölçeği

Ana Baba Tutum Envanteri

Ankara Gelişim Tarama

Arkadaşlık Testi

Atılganlık Envanteri

Bağımlılık Eğimi Ölçeği

Başarı Beklenti Ölçeği

Başarısızlık Nedenleri Envanteri

Beck Depresyon Ölçeği

Beier Cümle Tamamlama Testi

Belirti Tarama Listesi

Bender Gestalt Görsel Algı Testi

Benlik Tasarımı Envanteri

Boş Zamanları Değerlendirme Envanteri

BT-6

Burdon Dikkat Testi

California Kişilik Envanteri

Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

Çocuk Denetim Odağı Ölçeği

Çocuklar İçin Algi Testi

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

Çoklu Zeka Belirleme Anketi

DENVER2 Gelişimsel Tarama Testi

Durumluluk Süreklilik Kaygı Ölçeği

Duygusal Zekâ Testi

Edwars Kişisel Tercih Envanteri

Evlilik Uyumu Testi

Frostig Gelişim

Gazete Haberleri Testi

GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Envanteri

Gelişim Tarama Envanteri

gessell Gelişim Figürleri

Guiford -Zimmerman Mizaç Ölçeği

Hacettepe Kişilik Envanteri

Hafıza Testi

İstikrar Tecrübesi Testi

Kariyer Eğilim Testi

KDE Kendini Değerlendirme Envanteri

Kendini Değerlendirme Ölçeği

KUDER İlgi Envanteri

KUDER Meslek Tercihi Envanteri

Matson Sosyal Beceri Envanteri

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği

Mesleki Olgunluk Ölçeği

MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Nowicki-Strickland Çocuk Denetim Odağı Ölçeği

Okuduğunu Anlama Testi

Okul Olgunluğu

Okul Sosyal Davranış Ölçeği

Okul Tutum Ölçeği

Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Testi

Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri

ÖSÖ-M Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği

Piers Harris Benlik Algısı Ölçeği

Problem Envanteri

Problem Tarama Envanteri Takim

Rathus Atılganlık Envanteri

Reaksiyon Zamanı Testi

Rotter Denetim Odağı Ölçeği

SCL90 Belirti Tarama Envanteri

Sınav Kaygısı Ölçeği

Snellen Göz Tarama Testi

Sosyal Beceri Testi

Sosyal Uyum Ölçeği

Soyut Düşünme Testi

Stanford Binet Zeka Testi

Stres Düzeyi Ölçeği

Taylor Anksiyete

Temel Kabiliyet Testi

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

Uyumsal Davranış Skalası

WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Yaratıcı Düşünce Envanteri

Yaşam Kalitesi Ölçeği